T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 Yıllı Hizmet İçi Eğitimler

Güncelleme Tarihi: 10/10/2018

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 2018 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın 05.06.2018 tarih ve E-190 sayılı emirlerine istinaden, Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Müdürlüğümüze bağlı Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına yönelik Hizmetiçi Eğitimler ve Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitimleri 19 Eylül - 04 Ekim 2018 tarihleri arasında Kırklareli Devlet Hastanesi Konferans Salonu 4. Katta yapılmıştır.
Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları dört grup şeklinde 1gup (19-20-21 Eylül ) 2. grup ( 24-25-26 Eylül ) 3.grup (27-28 Eylül - 1 Ekim ) 4. grup (2-3-4 Ekim ) tarihleri arasında katılım sağlamışlardır.


“ 19 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Aile Hekimleri Ve Aile Sağlığı Elemanlarına aşağıda belirtilen konularda ve belirtilen Eğiticiler tarafından Hizmetiçi Eğitimler verilmiştir.”
*Kronik Hastalıklar İzlemi (Hipertansiyon, Kardiyovasküler Risk Değerlendimesi ) Eğitimi Kronik Hastalıklar İzlemi İl Eğitimcileri, Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Olgu Nur DERECİ ve Dr. Hasan ONAT tarafından Aile Hekimlerine verilmiştir.
Eğitimler sonrasında Aile Hekimlerine “ Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Kronik Hastalık İzlemi Birinci Modül Eğitimi Katılımcı Belgesi, İl Eğitim Modülü - Katılımcı Rehberi, Kronik Hastalıklar İzlem Standart İl Eğitim Sunumu, Hipertansiyon İzlemi ve Kardiyovasküler Risk Değerlendirme Klavuzları yazılı doküman olarak teslim edilmiştir.


* Kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Sıtma, Şark Çıbanı, Tularemi ve diğer Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Eğitimi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nuray OLCAYTÜRK,

*Tüberküloz (Tanı, Bildirim, Risk Grupları, Enfeksiyon Kontrolü ve DGT) Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Olgu Nur DERECİ,

*Bulaşıcı Hastalıklar İhbar Bildirim Sistemleri, Genişletilmiş Bağışıklama Programı Eğitimleri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ayçin UĞUR,

*İnfluenza Sürveyansı Eğitimi Sağlık Memuru Özkan ŞEN,

*Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonların Sürveyansı Eğitimi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm Dr. Nuray OLCAYTÜRK,

*ABE Sürveyansı Eğitimi Ebe Saliha YİĞİTALP,

*Aşı Takip Sistemi (ATS) ve Lojistik EğitimiSağ. Memuru İskender KOZA

*Taramalar ( Çocukluk Çağı Taramaları ) Uzm Dr. Yusuf TÜRKYILMAZ, Hemşire Semra MUHACİR,

*"Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı" Eğitimi Uzm. Dr. Cansın CEYLAN,
*Çocukluk Çağı Ruhsal ve Gelişimsel Bozukluklar (DEHB, ÖÖG), Çocuk İhmal ve İstismarı, Cinsel İstismar (Çocuk İzlem Merkezleri) Farkındalık Eğitimleri Cocuk Gelişimcisi Derya KURTULAN,

*Kronik Ruhsal Hastalıklar, Damgalamayla Mücadele ve İntiharı Önleme Programı Farkındalık Eğitimi Sosyal Çalışmacı Burcu Devrim KAHRAMAN,

*Kanser Farkındalığı Eğitimi Dr. Sevcan HÜRTÜRK,

*Meslek Hastalıkları Bildirimi ve Farkındalık Eğitimi Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Gökçen SELCUK

*Aile Hekimliğinde Çalışan Sağlığı Hizmetleri Eğitimi Halk Sağlığı Laboratuvarı Sorumlusu Biyolog Ahmet Burak DUMLU

*Dezavantajlı Gruplar (Mevsimlik Tarım İşçileri ve Romanlara) Yönelik Sunulan Sağlık Hizmetleri Farkındalık Eğitimi Psikolog Nebil BOZYİKİT,

*İletişim Eğitimi Psikolog Nebil BOZYİKİT,
*Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Farkındalık Eğitimi Dt. Ali Savaş PEKTAŞ ve Dt. Behiye Didem TOPCU,

*Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi, Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğitimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm Dr. Olguner ÇAĞAL tarafından verilmiştir.

 • DSC_0012.jpg
 • DSC_0040.jpg
 • DSC_0049.jpg
 • DSC_0064.jpg
 • DSC_0067.jpg
 • DSC_0075.jpg
 • DSC_0078.jpg
 • DSC_0150.jpg
 • DSC_0161.jpg
 • DSC_0181.jpg
 • DSC_0207.jpg
 • DSC_0224.jpg
 • DSC_0227.jpg
 • DSC_0233.jpg
 • DSC_0238.jpg
 • DSC_0240.jpg
 • DSC_0242.jpg
 • DSC_0247.jpg
 • DSC_0253.jpg
 • DSC_0256.jpg
 • DSC_0263.jpg
 • DSC_0266.jpg
 • DSC_0269.jpg
 • DSC_0274.jpg
 • DSC_1059.jpg
 • ek1.jpg
 • ek2.jpg