overlay

Bilimsel Çalışma Destek Puanlaması

Müdürlüğümüze bağlı kamu sağlık tesislerimizde bilimsel çalışma yapan personelin; “TKHK’na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği döner sermayeden destek puanı alabilmeleri için yaptıkları çalışmalar, Müdürlüğümüzce oluşturulan “Bilimsel Çalışma Destek Puanı Değerlendirme Üst Komisyonu” tarafından değerlendirilecek olupilgili belgelerin aşağıda belirtilen dosya içeriği doğrultusunda hazırlanması ve Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilimsel Araştırmalarda Dikkat Edilecek Hususlar.docx
Örnek Dilekçe.docx
Bilimsel Yayınların Bildirim Formu.docx
Atıf Alan Bilimsel Yayınların Bildirim Formu.docx
Bilimsel Çalışmalar Destek Puanı Formu.docx