T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 20/03/2019

VİZYON:
Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hakkına kolayca eriştiği Kırklareli.

MİSYON:
İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak.
 
İÇ KONTROL SİSTEMİ:


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ETİK KURALLARI:


MEVZUAT:
663 Sayili Sağlik Bakanliği ve Bağlı Kuruluşlarinin Teşkilat ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI:
Organizasyon Şeması

İŞ SÜREÇLERİ VE PROSEDÜRLERİ: