T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 02/01/2019

VİZYON:
Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hakkına kolayca eriştiği Kırklareli.
 
MİSYON:
İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak.
 
İÇ KONTROL SİSTEMİ:


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ETİK KURALLARI:


MEVZUAT:
663 Sayili Sağlik Bakanliği ve Bağlı Kuruluşlarinin Teşkilat ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname.pdf
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi.pdf
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI:
Organizasyon Şeması
İŞ SÜREÇLERİ VE PROSEDÜRLERİ: