T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

4924 Sözleşmeli Personel ​Kura İlanı

Güncelleme Tarihi: 18/09/2018

31/12/2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede (Karar sayısı: 2016/9644) yayımlanarak yürürlüğe giren 20/12/2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen 2018 yılı 4924 vizeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06/04/2018 tarih ve E.01-2056 sayılı yazıları ile Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/04/2018 tarih ve E.01-1959 sayılı yazıları ve ekli Bakanlığımız 2018/9 sayılı Genelgesi ile Sağlık Bakanlığının Onayı doğrultusunda; birim ve unvan bazında Müdürlüğümüze tahsis edilen 2018 yılı 4924 vizeleri Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünün Makam Oluru ile komisyon oluşturulmuş olup; birim, unvan ve branş bazında vizeleri oluşturulmuştur. Mevcut boş vizeler k) bendinde yayınlanmış olup müracaata ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

USUL VE ESASLAR

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.

b) Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde ilgi branşlar da çalışan Devlet Hizmeti Yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet Hizmet Yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ilgili branştaki Devlet Hizmet Yükümlüsü olmayan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirmeleri yapılacaktır.

c) Yerleştirme işlemlerinden sonra boş vize kalması durumunda ilgi boş pozisyonun bulunduğu birimin dışında Müdürlüğümüze bağlı diğer birimlerde Devlet Hizmet Yükümlüsü olmayan ilgili branştaki personelin talepleri değerlendirilecektir.

d) Devlet Hizmet Yükümlülerinin görev yerleri 3359 sayılı Kanun gereği değiştirilemeyeceğinden, ancak görev yaptıkları birimdeki boş sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabilecektir. Devlet Hizmet Yükümlüsü statüsünde görev yapan personelin görev yaptıkları birime yapmış oldukları başvuru sayısı vize edilen kadro sayısından fazla olması durumunda yerleştirme işleminde söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırayla hizmet süresi, hizmet puanı daha fazla olana öncelik verilecektir. Eşitlik olması halinde müracaat edenler arasında kura çekilecektir.

 e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan (DHY dışı) tabip ve uzman tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacaktır.

f) Kura, başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünde yapılacaktır.

 g) Personelin görev yaptığı birimde unvan ve branşında boş pozisyon bulunması durumunda diğer sağlık tesislerinde bulunan pozisyonlar için yaptığı başvurular değerlendirilmeyecektir.

h) Müdürlüğümüzce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele İl Sağlık Müdürlüğünde Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

i) 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelin ilgili, hizmet sözleşmesinin 11. maddesinde yer alan, ‘‘İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Bu durumda 2 yıl geçmedikçe sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilemezler. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler’’ düzenlemesine istinaden başvuruları kabul edilmeyecektir.

j) Kura Takvimi

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

07 Eylül 2018 - 11 Eylül 2018 Salı Saat 17:30 kadar

Münhal Yerlerin İlanı ve Başvuru Dilekçelerinin alınması

2

12 Eylül 2018 Çarşamba Saat 17:30 kadar

Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati

3

13 Eylül 2018 Perşembe

İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların ilanı

4

14 Eylül 2018 Cuma Saat 16:00 kadar

İnceleme sonrası ret olanların itirazlarının alınması

5

17 Eylül 2018 Pazartesi Saat 12:00 ‘da

İtiraz sonuçlarının ilanı

6

18 Eylül 2018 Salı

KURA TARİHİ

k) Münhal Kadrolar

4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ MÜNHAL KADROLAR

BİRİM ADI

UNVAN

MÜNHAL KADRO

KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ

TABİP

2

LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ

TABİP

2

PINARHİSAR DEVLET HASTANESİ

TABİP

1

VİZE DEVLET HASTANESİ

UZMAN TABİP

1

PEHLİVANKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

TABİP

1