T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği 103.Ek Yerleştirme İşlemi Yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 11/09/2020

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği İlimiz 14 Haziran 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçmiştir Çeşitli nedenlerle boşalan Lüleburgaz İlçesi Ahmetbey Aile Sağlığı Merkezi 39.04.30 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Babaeski İlçesi Büyükmandıra Aile Sağlığı Merkezi 39.01.14 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Babaeski İlçesi 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 39.01.09 Nolu Aile Hekimliği Birimi ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 02.07.2020 tarih ve E.1302 sayılı Makam Oluru ile açılan Kırklareli Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 39.00.33 Nolu Aile Hekimliği Birimi pozisyonları için kadrosu ve pozisyonu Kırklareli ilinde olmak şartı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için 103. Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği  (İlgili bölüm) (R.G.Tarih: 25.01.2013 tarih ve Sayı: 28539)” hükümleri uygulanacaktır.

Yerleştirme işlemleri 23.09.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00’da Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünde  10.09.2020 tarih ve E.598 sayılı Valilik Oluruna istinaden  oluşturulan Komisyon huzurunda yapılacaktır.

Tercihte bulunmak isteyen hekimler başvurular 11.09.2020 Cuma günü başlayacak 21.09.2020 Pazartesi günü mesai bitiminde (17:30) kadar kendilerinden istenen belgeleri, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) müracaat edeceklerdir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ek yerleştirme başvuru listesi 22.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında yayımlanacaktır.

Usul ve Esasları.pdf


A Grubu Dilekçe

B Grubu Dilekçe

C Grubu Dilekçe

Ç Grubu Dilekçe

D Grubu Kurum İçi Dilekçe ve Başvuru Formları

D Grubu Kurum Dışı Dilekçe ve Başvuru Formları

Zeyilname

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması