T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği 95.Ek Yerleştirme İşlemi Yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 18/10/2019

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği İlimiz 14 Haziran 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçmiştir Çeşitli nedenlerle boşalan Merkez İlçe E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Aile Sağlığı Merkezi 39.00.32 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Lüleburgaz İlçesi Ahmetbey Aile Sağlığı Merkezi 39.04.30 ve 39.04.31 Nolu Aile Hekimliği Birimleri ile Vize İlçesi 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 39.07.02 Nolu Aile Hekimliği Birimi  pozisyonları için kadrosu ve pozisyonu Kırklareli ilinde olmak şartı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için 95. Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği  (İlgili bölüm) (R.G.Tarih: 25.01.2013 tarih ve Sayı: 28539)” hükümleri uygulanacaktır.

Yerleştirme işlemleri 23.10.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00’de Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünde Vali Yardımcısı başkanlığında Aile Hekimliği 95. Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Tercihte bulunmak isteyen hekimler  11.10.2019 Cuma günü başlayacak, 21.102019 Pazartesi günü mesai bitimine (17:30) kadar kendilerinden istenen belgeleri, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) müracaat edeceklerdir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Usul ve Esaslar .pdf

A Grubu Dilekçe

B Grubu Dilekçe

C Grubu Dilekçe

Ç Grubu Dilekçe

D Grubu Kurum İçi Dilekçe ve Başvuru Formları

D Grubu Kurum Dışı Dilekçe ve Başvuru Formları

Zeyilname

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması