İhtiyaç Tespit Komisyonu Toplantısı
23 Ocak 2020

Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyet ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla Ortak ve Kuruma Özel Mal, Hizmet ve Sermaye Giderleri için belirlenen eylemlerin yürütülmesi için, İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar Birimi (TGAP) kurulmuştur.
TGAP Faaliyetleri gereği bağlı sağlık tesislerimizin TGAP sorumluları ile Müdürlüğümüz TGAP İl Sorumlusu Demet YÜCER AĞIRTICI’nın katılımıyla "İhtiyaç Tespit Komisyonu " toplantısı Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.

  • 2.jpg
  • 3.jpg