overlay

Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının Sözleşmeleri Yenilenecektir

Aile hekimliği uygulaması kapsamında görev yapan ve 31.12.2018 tarihi itibari ile sözleşme süreleri dolan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının sözleşmeleri yenilenecektir. 2019-2020 mali yılı için sözleşme yenileme işlemleri 10.12.2018-17.12.2018 tarihleri arasında bağlı bulundukları Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı veya İlçe Sağlık Müdürü gözetimi altında yapılacaktır.

Kendi talebi ile eski biriminde sözleşme yenilemek istemeyen Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının sözleşme yenilemek istemediklerine dair dilekçelerini 19.12.2018 tarihine kadar bağlı bulundukları Toplum Sağlığı Merkezi veya İlçe Sağlık Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ekler:

  1. Aile Hekimi Sözleşme Örneği
  2. Aile Sağlığı Elemanı Sözleşme Örneği
  3. Aile Hekimi Sözleşme Teslim Tutanağı
  4. Aile Sağlığı Elemanı Sözleşme Teslim Tutanağı