overlay

Billur Gözler Projesi
Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce 9 ay içerisinde, göz sağlığı taramaları yapılarak, 3-13 yaş aralığındaki yaklaşık 40 bin çocukta geri döndürülebilir olduğu bilinen kırma kusurlarının tespit edilmesi ve tedavisi noktasında yönlendirme yapmak, halkın göz sağlığı bilincini arttırmayı hedeflendi. İlçelerde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve Sağlık Evlerinde 3-6 yaş aralığındaki çocuklar ve İlk ve Orta Öğretim Kurumları'nda 6-13 yaş aralığındaki çocuklar ile gerçekleştirildi.Merkez, Babaeski, Vize ve Lüleburgaz Ekibi olmak üzere 2 asil, 2 Yedek Yardımcı Sağlık Personeli'nden oluşan 4 ekip taramaları gerçekleştirdi. Toplamda 31 bin 874 çocuğun verileri Müdürlüğümüz personeli tarafından bilgisayar ortamına aktarılmış ve analizleri yapılmıştır. Proje kapsamında, Şubat-Mayıs 2014 tarihleri arasında 4 ayrı ekip tarafından tarama faaliyetleri tamamlandı. Hedef grubu oluşturan, 3-13 yaş aralığındaki 40 bin çocuğun 31 bin 874'üne (%80) ulaşıldı. Taraması yapılan çocuklarda miyopi, hipermetropi, astigmatizm, gizli şaşılık ve göz tembelliği konularında incelemeler yapıldı. Okullarda anasınıfı, 2-8. Sınıf öğrencileri taranırken, okul öncesi 3-6 yaş aralığındaki çocuklar ilçe toplum sağlığı merkezlerinde tarandı. Tarama yapılan çocukların %49'unda bir veya birden çok kırma kusuru bulundu. Ölçüm sonuçlarının kırma kusurlarına göre dağılımına bakıldığında çoğunlukla yakını görememe (hipermetrop) göz bozukluğunun olduğu, bunu astigmat ve (uzağı görememe) miyop göz kırma kusurlarının izlediği tespit edildi. Taramaların ardından veli toplantıları ile bilgilendirmeler yapılmış, öğrencilerin göz sağlığını takip etmeleri istenmiştir." Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü’nün “Billur Gözler” Projesi ödül aldı. DoktorclubAwards 2019 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’nde “Billur Gözler” dalında yılın Kamu Hastaneleri Sosyal Sorumluluk Projesi dalında Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ödül aldı.