overlay

Mesul Müdür Güncelleme ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri

Halk sağlığı alanında biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları amacıyla “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında Biyosidal Mesul Müdür Güncelleme ve Biyosidal Uygulayıcı Eğitimleri düzenlenmektedir. SARS-Cov-2 virüs salgını nedeniyle bu eğitimler, Genel Müdürlüğümüz Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılmıştır.

Bu kapsamda;

1-Bakanlığımız tarafından 2010 yılı ve daha önceki dönemde düzenlenen Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, 30 Kasım 2020 tarihinde USES üzerinden online Biyosidal Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi yapılmış yeterli katılım sağlayanların sertifikaları güncellenmiştir. Ancak online eğitime çeşitli nedenler ile katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılar için 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında USES üzerinden söz konusu eğitim yeniden açılacaktır.

2- Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi ise SARS-Cov-2 virüs salgını nedeniyle Bakanlıkça 18 saat teorik eğitim 18 Ocak - 8 Şubat 2021 tarihleri arasında USES üzerinden online olarak yapılmış, yeterli katılım sağlayanlara İl Sağlık Müdürlüklerince 6 saat pratik uygulama dersi verilmiştir. Bakanlığımız tarafından online eğitime ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenlenen uygulama eğitimine katılanlar 08-12 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak sınava tabi tutulmuş, sınav sonuçları yazı ekinde İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmiştir. Sınavda başarılı olanlara Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikaları Müdürlüğümüzce düzenlenerek teslim edilecektir.

Ayrıca 18 Ocak - 8 Şubat 2021 tarihleri arasında USES üzerinden düzenlenen online uygulayıcı eğitimine çeşitli nedenler ile katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılara 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında eğitim USES üzerinden yeniden açılacak olup eğitimin teorik kısmının tamamlanması sağlanacaktır.

12 Mayıs 2021 tarihinden sonra sistem kapatılarak, Uygulayıcı eğitimine online olarak yeterli katılım sağlayanların listesi Bakanlık tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir. İl Sağlık Müdürlüklerince 6 saat pratik uygulama derslerinin verilmesini müteakip katılım sağlayanların listeleri Bakanlığa gönderilerek USES üzerinden online sınav yapılacaktır. Sınav tarihi, cevresagligi.saglik.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca yazımız ekinde gönderilen sınavda başarısız olanlar da isterlerse bu sınava katılım sağlayabileceklerdir.

Bu hususlar doğrultusunda İlimizde Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi ve Uygulayıcı Eğitimine katılan katılımcıların bilgi edinmeleri hususunda;