overlay

4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Münhal Yerlerin İlanı

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

İLAN

(Yazının ıslak imzalı halini indirmek için tıklayınız : 4924 ilan.pdf )

4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri, Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmekte ve bu kapsamda kullanılacak sözleşmeli personel pozisyonları Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmektedir. Bu kapsamda Müdürlüğümüze bağlı birimlere vize edilen pozisyon sayıları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20/01/2021 tarih ve E.63 sayılısayılı yazısı ile Müdürlüğümüze bildirilmiş olup, birim ve unvan bazında Müdürlüğümüze tahsis edilen 2021 yılı 4924 vizeleri Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünün Makam Oluru ile komisyon oluşturulmuş olup; birim, unvan ve branş bazında vizeleri oluşturulmuştur. Mevcut boş vizeler k) bendinde yayınlanmış olup müracaata ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

USUL VE ESASLAR

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.

b) Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde ilgi branşlarda çalışan Devlet Hizmeti Yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet Hizmet Yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ilgili branştaki Devlet Hizmet Yükümlüsü olmayan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirmeleri yapılacaktır.

c) Yerleştirme işlemlerinden sonra boş vize kalması durumunda ilgili boş pozisyonun bulunduğu birimin dışında Müdürlüğümüze bağlı diğer birimlerde Devlet Hizmet Yükümlüsü olmayan ilgili branştaki personelin talepleri değerlendirilecektir.

d) Devlet Hizmet Yükümlülerinin görev yerleri 3359 sayılı Kanun gereği değiştirilemeyeceğinden, ancak görev yaptıkları birimdeki boş sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabilecektir. Devlet Hizmet Yükümlüsü statüsünde görev yapan personelin görev yaptıkları birime yapmış oldukları başvuru sayısı vize edilen kadro sayısından fazla olması durumunda yerleştirme işleminde söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırayla hizmet süresine ve hizmet puanı daha fazla olana öncelik verilecektir. Eşitlik olması halinde müracaat edenler arasında kura çekilecektir.

 e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan (DHY dışı) tabip ve uzman tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacaktır.

f) Kura, başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünde yapılacaktır.

 g) Personelin görev yaptığı birimde unvan ve branşında boş pozisyon bulunması durumunda diğer sağlık tesislerinde bulunan pozisyonlar için yaptığı başvurular değerlendirilmeyecektir.

h) Müdürlüğümüzce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele İl Sağlık Müdürlüğünde Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

i) 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelin ilgili, hizmet sözleşmesinin 11. maddesinde yer alan, ‘‘İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Bu durumda 2 yıl geçmedikçe sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilemezler. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler’’ düzenlemesine istinaden başvuruları kabul edilmeyecektir.

j) Kura Takvimi

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

09 Eylül 2021 Perşembe - 14 Eylül 2021 Salı Saat 17:30 kadar

Münhal Yerlerin İlanı ve Başvuru Dilekçelerinin alınması ve Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati

2

15 Eylül 2021 Çarşamba Saat 14:30 kadar

İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların ilanı

3

15 Eylül 2021 Çarşamba Saat 14:30 dan itibaren 16 Eylül 2021 Perşembe saat 12:00 kadar

İnceleme sonrası ret olanların itirazlarının alınması

4

16 Eylül 2021 Perşembe saat 12:00 dan itibaren 17:30 kadar

İtiraz sonuçlarının ilanı

5

17 Eylül 2021Cuma

KURA TARİHİ

 

k) Münhal Kadrolar

4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ MÜNHAL KADROLAR

BİRİM ADI

UNVAN

MÜNHAL KADRO

PINARHİSAR DEVLET HASTANESİ

TABİP

1

PEHLİVANKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

TABİP

1

DEMİRKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ

TABİP

1

VİZE DEVLET HASTANESİ

TABİP

1

VİZE DEVLET HASTANESİ

UZMAN TABİP

3

 VİZE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TABİP 1