overlay

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Birimler

Aile Hekimliği Birimi
Toplum Sağlığı Birimi
Göç Sağlığı Birimi
Aşı Programları Birimi
Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
Tüberküloz Birimi
Çalışan Sağlığı Birimi
Çevre Sağlığı Birimi
Kanser Birimi
Bulaşıcı Olmayan Hastaliklar ve Kronik Durumlar Birimi
Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi
Ruh Sağlığı Birimi
İzleme, Değerlendirme ve istatistik Birimi
Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi