overlay

Destek Hizmetleri Başkanlığı Birimler

Atama Birimi
Personel Planlama Birimi
Özlük Birimi
Disiplin Birimi
İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi
İdari Hizmetler Birimi
Yatırımlar Birimi
Mali Hizmetleri Birimi