Araştırma İzni Başvuruları


Araştırma İzni Başvuruları


Kırklareli İlinde bulunan sağlık tesislerinde bilimsel araştırma çalışması yapmak isteyen araştırmacılar, öncelikli olarak ekte yer alan birinci veya ikinci basamak sağlık tesisi ön  izin formunu kullanarak araştırma yapılacak olan sağlık tesisinin yöneticisinden ön izin alınması gerekmektedir.

 Araştırma birden fazla sağlık tesisinde yapılacak ise, her sağlık tesisinin yöneticisinden ayrı ayrı ön izin alınmalıdır.

Ön izin alınmasının ardından; ön izin formu, araştırma başvuru formu, taahhütname, protokol, etik kurul kararı, ölçek, anket örneği, gönüllü onam formu vb dokümanlar eksiksiz doldurularak araştırmacının görev yaptığı kurumun resmi yazısı ekinde Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Eğitim ve Tescil Birimine gönderilmesi gerekmektedir.

Covid-19 ile ilgili bilimsel araştırma çalışması için ayrıca Bakanlığımız izni gerekmektedir.

 

1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAPILACAK ARAŞTIRMA BAŞVURUSU.
2. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAPILACAK ARAŞTIRMA BAŞVURUSU