Dökümanlar
22 Mart 2022

Yeni logolar :  kirklareli ism yeni logo    T.C. Sağlık Bakanlığı yeni logo

Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi Formları

Bilgi Güvenliği İhlal Bildirim Formu
Bilgisayar Teknik Arıza Formu
İnternet Erişim Sayfası Web Güncelleme Talep Formu
İnternet Erişimi Yetki Talep Formu
Tüzel Eposta Yetki Talep Formu


İdari ve Mali İşler Birimi Formları

Malzeme Talep Formu
Taşınır İstek Belgesi
İdari Mali İşler için Teknik Birim Arıza Bildirim Formu


ÇEKÜS Birim Formları

Bebek Ölümleri̇
Evlilik Öncesi Formlar.rar
Gebe Bi̇lgi̇lendi̇rme Sinifi Formlari
Görme Taramasi
Kalitsal Kan Hastaliklari
Ri̇skli̇ Gebeli̇kler
Türkçe- Arapça Onam Formlari
Gelişimsel Kalça Displazisi
NTP.rar
SMA.rar
Görme Taraması Programı
İşitme Taraması Programı

ÇEKÜS Broşürler

6-8 Aylik Bebek Beslenmesi Brosur.pdf
CinselYollaBulasanEnfeksiyonlar-.pdf
9-11 Aylik Bebek Beslenmesi Brosur.pdf
Anne Sutu Afis.pdf
12-24 Aylik Bebek Beslenmesi Brosur.pdf
Ergenlerde Ruhsal Gelişim Broşur.pdf
Ergenlerde Kiisel Hijyen.pdf
Fiziksel Büyme ve Gelişme Broşür.pdf
GebeligiOnleticiYontemler-.pdf
GebelikteBeslenme-.pdf
Ergenlerde Beslenme ve FizikselAkt.pdf
Menstruel Dönem.pdf
YenidoganBebekBakımı-.pdf
Emzirme Pozisyonlari Brosur.pdf
DogumOncesiBakım-.pdf
Anne Sutu Brosur.pdf
Yenidogan Bebek Bakimi Brosur.pdf
DogumSonuBakım-.pdf
Süt sağma Broşür.pdf
HIV-AIDS-.pdf
Dogum-.pdf


Aile Hekimliği Formları

Aile Hekimine İlk Kayıt ve Değiştirme Dilekçesi
Sağlık Evleri izleme Değerlendirme Formu
Aile Hekimleri Çalışma Planı
Gezici Sağlık Hizmetleri Aylık Faaliyet Raporu
Gezici/Yerinde Sağlık Hizmetleri Aylık Planı
12268,ek-9-gebe-gec-tespit-beyan-tutanagidocx.docx
12267,ek-8-vefat-beyan-tutanagidocx.docx
12265,ek-6-izlem-asi-tutanagidocx (1).docx
12264,ek-5-tibbi-neden-beyan-tutanagidocx (1).docx
12266,ek-7-izlem-asi-durumu-bilgilendirme-onam-formudocx.docx
-EK-2 itiraz formu .docx
12262,ek-3-goc-tespit-tutanagidocx (1).docx
12263,ek-4-dogum-beyan-tutanagidocx (1).docx
12269,ek-10-toplum-sagligi-merkezi-yerinde-tespit-tutanagidocx.docx


Çevre Sağlığı Formlar

Su Numunesi Analiz Fiyatları Formu
Ambalajlı Su Nakil Aracı Denetim Tutanağı Formu
Ambalajlı Su Satışı Yeri Denetim Tutanağı Formu
Biyosidal Ürün Denetimi Formu
Biyosidal Ürünlerden Numune Alma Rehberi
Havuz Suyu Numune Alma Formu
Denetim İzlem Numune Alma Tutanağı Formu
Numune Alım Listesi Formu
Özel Su Numunesi Laboratuvar Kabul Dilekçesi Formu

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Katılım Dilekçesi Formu
Biyosidal Ürünlerden Numune Alma Tutanağı(Örnektir)


Çevre Sağlığı Sunumlar

Su Sanitasyonu Muhtar Eğitimi Sunumu
Küresel Isınma Sunumu
Elektromanyetik Kirlilik Sunumu
Karbonmonoksit Zehirlenmesi ve Alınması Gereken Önlemler

Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Form-Protokol

Beslenme Dostu Okullar Programı İş Birliği Protokolu
Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite Rehberi

Çalışan Sağlığı Formları

Dilekçe Örneği
İstenecek Belgeler
İş Akış Şeması
Taahhütname

Ruh Sağlığı Formları

Çocuk Koruma Kanunu : Danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbir kararları “Uygulama Planı”
Çocuk Koruma Kanunu : Danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbir kararları “Uygulama Değerlendirme Raporu”
ÇPGD Programı Aile Hekimi Aylık Çalışma Bildirimi Formu
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tarama Formu
Kadına Yönelik Aile içi Şiddet Kayıt Formu
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Bildirim Formu
RS 30 Formu
Krize Müdahale Birimi İntihar Girişimleri Geri Bildirim Formu
Kriz/İntihar Durumları Kayıt Formu
Krize Müdahale Birimi Kriz Durumları Geri Bildirim Formu


Bulaşıcı Hastalıklar Formları

Asie Bildirim Ve İnceleme Formu
Asie Vaka Araştırma Formu
Aşı Kartı Arka yüz
Aşı Kartı Ön Yüz
Aylık GBP Surveyans Formu
Aylık kuduz mucadele formu
Aylık Sıtma Çalışmaları Formu
Batı Nil Virus Enfeksiyonları Laboratuvar İstem ve Vaka Bilgi Formu
Bebeklik ve Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi
Bildirimi Zorunlu Hastalık Fişi
Bolge Dışı Aşı Bildirim Formu
Bulaşıcı Hastalık Bilgi Değerlendirme Formu
Buzdolabı Aşi Yerleşim Şeması
Buzdolabı Isı İzlem Çizelgesi
D 86 B Taşıyıcılar İçin Kişisel Bilgi Formu
Filyasyon İnceleme Formu
Form 013 Aşı Sonuçları Çizelgesi
Form 013 B-Özel Hekim Aşı Uygulamaları
Form 014 Tüberküloz Bildirim Formu
Frengi Bildirge Fişi
Genel Ev Sağlık Muayeneleri Aylık istatistik Cetveli
Grip ve Benzeri Hastalık Surveyans Formu
HIV Test Sonucları Formu
İnfluenza Vaka Bildirim Formu
Kızamık Kızamıkçık Vaka Bildirim ve Laboratuvar İstek ve Sonuç Formu
Kızamık Kızamıkcık Vaka inceleme Formu
Kuduz Aşı Takip Kartı
Kuduz Riskli Temas Aylık İzleme Formu
Kuduz Riskli Temas Vaka İnceleme Formu
MERS CoV Kesin Vaka Takip Formu
MERS CoV Olası Vaka Bilgi ve Laboratuvar istem Formu
Sıtma Epidemiyolojik inceleme Formu
Sıtma Savaş Laboratuvarı Aylık Raporu Formu
Sıtma Savaş Malzeme Durumu Formu
Td Aşı Kartı
Viral Hepatit Olgu İnceleme Formu

Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Dökümanları

Ulusal  Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi  2016-2018
Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı 2016-2018

Çocuk Koruma Kanunu : Danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbir kararları “Uygulama Planı”
Çocuk Koruma Kanunu : Danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbir kararları “Uygulama Değerlendirme Raporu”
ÇPGD Programı Aile Hekimi Aylık Çalışma Bildirimi Formu
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tarama Formu
Kadına Yönelik Aile içi Şiddet Kayıt Formu
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Bildirim Formu
RS 30 Formu
Krize Müdahale Birimi İntihar Girişimleri Geri Bildirim Formu
Kriz/İntihar Durumları Kayıt Formu
Krize Müdahale Birimi Kriz Durumları Geri Bildirim Formu

Çocuk Koruma Kanunu : Danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbir kararları “Uygulama Planı”
Çocuk Koruma Kanunu : Danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbir kararları “Uygulama Değerlendirme Raporu”
ÇPGD Programı Aile Hekimi Aylık Çalışma Bildirimi Formu
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tarama Formu
Kadına Yönelik Aile içi Şiddet Kayıt Formu
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Bildirim Formu
RS 30 Formu
Krize Müdahale Birimi İntihar Girişimleri Geri Bildirim Formu
Kriz/İntihar Durumları Kayıt Formu
Krize Müdahale Birimi Kriz Durumları Geri Bildirim Formu

Çocuk Koruma Kanunu : Danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbir kararları “Uygulama Planı”
Çocuk Koruma Kanunu : Danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbir kararları “Uygulama Değerlendirme Raporu”
ÇPGD Programı Aile Hekimi Aylık Çalışma Bildirimi Formu
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tarama Formu
Kadına Yönelik Aile içi Şiddet Kayıt Formu
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Bildirim Formu
RS 30 Formu
Krize Müdahale Birimi İntihar Girişimleri Geri Bildirim Formu
Kriz/İntihar Durumları Kayıt Formu
Krize Müdahale Birimi Kriz Durumları Geri Bildirim Formu